CENNÍK

Upratovanie spoločných priestorov bytových domov

cena v prepočte na 1 byt/mesiac

od 2

Upratovanie firiem

cena za 1 hodinu/osobu

7,50 €

Upratovanie bytov

1 izbový byt

2 izbový byt

3 izbový byt

4 izbový byt

jednorázové upratovanie

od 89€/mesiac

     od 99€/mesiac

od 109€/mesiac

od 119€/mesiac

dohodou

Upratovanie domov

domy do 100 m2

domy do 130 m2

domy do 160 m2

domy do 190 m2

domy do 220 m2

domy do 250m2

domy nad 250 m2

jednorázové upratovanie

od 119€/mesiac

od 129€/mesiac

od 139€/mesiac

od 149€/mesiac

od 159€/mesiac

od 169€/mesiac

dohodou

dohodou

Upratovanie domácností jednorázové

cena za komplet upratanie podľa potreby

  dohodou

Čistenie okien

cena za m2

1€

Výjazd v meste Zvolen

Pri pravidelnom upratovaní

Pri jednorazovom upratovaní

zadarmo

3€

Výjazd BB, ZH, DT, KA a okolie

Pri pravidelnom upratovaní

Pri jednorazovom upratovaní

 2,50€

6€

Iné požiadavky

ohladom iných požiadaviek nás kontaktujte

0949287281