CENNÍK

Upratovanie spoločných priestorov bytových domov (upratuje sa každý týždeň)

cena v prepočte na 1 byt/mesiac

 už od 1,98

400 a viac bytov

300 až 399 bytov

200 až 299 bytov

150 až 199 bytov

110 až 149 bytov

80 až 109 bytov

60 až 79 bytov

40 až 59 bytov

30 až 39 bytov

25 až 29 bytov

18 až 24 bytov

12 až 17 bytov

do 12 bytov

1,98€/mesiac/byt

2,05€/mesiac/byt

2,1€/mesiac/byt

2,2€/mesiac/byt

2,3€/mesiac/byt

2,4€/mesiac/byt

2,5€/mesiac/byt

2,7€/mesiac/byt

2,9€/mesiac/byt

3,3€/mesiac/byt

3,7€/mesiac/byt

4,8€/mesiac/byt

dohodou

Upratovanie firiem

cena za 1 hodinu/osobu

od 6,5 €

Upratovanie bytov

1 izbový byt

2 izbový byt

3 izbový byt

4 izbový byt

jednorázové upratovanie

od 89€/mesiac

     od 99€/mesiac

od 109€/mesiac

od 119€/mesiac

dohodou

Upratovanie domov

domy do 100 m2

domy do 130 m2

domy do 160 m2

domy do 190 m2

domy do 220 m2

domy do 250m2

domy nad 250 m2

jednorázové upratovanie

od 119€/mesiac

od 129€/mesiac

od 139€/mesiac

od 149€/mesiac

od 159€/mesiac

od 169€/mesiac

dohodou

dohodou

Upratovanie domácností jednorázové

cena za komplet upratanie podľa potreby

  dohodou

Čistenie okien

cena za m2

1€

Výjazd v meste Zvolen

Pri pravidelnom upratovaní

Pri jednorazovom upratovaní                                                          

zadarmo

3€

Výjazd BB, ZH, DT, KA a okolie

Pri pravidelnom upratovaní

Pri jednorazovom upratovaní

 3€

5€

Iné požiadavky

ohladom iných požiadaviek nás kontaktujte

0949287281